"Nade wszystko sobie cenię:
zadumę, zachwyt, milczenie..."
Jan Sztaudynger

Dom Carla i Gerharda Haupmanów

Dom ten od 1955 roku funkcjonuje jako muzeum upamiętniajace twórczość pisarzy. Powstało tu dzięki nim stowarzyszenie skupiające artystów. Dziś dom Hauptmanów pełni nadal pełni rolę centrum inspirującego ruch artystyczny. Organizuje i uczestniczy w szeregu działań artystycznych. Muzeum reprezentuje stałą ekspozycję poświęconą karkonoskiemu Duchowi Gór oraz eksponaty świadczące o tradycjach tutejszego hutnictwa szkła. W zbiorach muzeum znajdują się liczne wydania książek braci Hauptmanów a także wiele pejzaży  karkonoskich malarzy.